Mesaje de eroare și depanare

MiniCRM API va răspunde erorilor cu un status de eroare standard http

Dacă primești cod 200 – Ok aceasta înseamnă faptul că cererea a fost primită cu succes.

Dacă API-ul primește o eroare, răspunsul va fi primit sub formă de text și nu sub formă de array JSON.

Codurile de eroare posibile sunt:

  • 400 – Bad Request: Cererea conține parametrii care nu pot fi recunoscuți de sistem. Această eroare se mai generează și în situațiile în care metoda așteaptă un parametru și acesta nu este primit.
  • 404 – Not Found: URL-ul specificat nu este găsit în sistem. În cele mai multe cazuri este vorba despre o eroare de scriere a URL-ului.
  • 405 – Method Not Allowed: Această eroare o poți primi atunci când apelezi un URL cu o metodă incorectă.
  • 500 – Internal Server Error: Eroare de procesare internă. Apare atunci când se încearcă încărcarea de date incorecte în sistem prin API sau dacă unul din câmpuri nu conține valoarea specificată în încărcare.