Informații despre produse și structură

Ultima versiune a documentației MiniCRM API (în limba engleză) poate fi consultată dând click pe următorul link: MiniCRM Api English.

Preluarea produselor

Pentru această acțiune este necesară autentificarea:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/Category

Această funcționalitate este folosită pentru a interoga produsele active din sistem și a id-urilor acestora (produsele aflate în coșul de gunoi nu vor apărea în rezultatele acestei interogări).

Exemplu de răspuns:

{
 "3": "Vânzări",
 "5": "Helpdesk",
 "6": "Proiecte",
 "8": "Facturare"
}

Preluarea datelor legate de detaliile produselor

Este necesară autentificarea:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/Category?Detailed=1

Această funcționalitate îți permite să interoghezi toate produsele active (cele din Coșul de gunoi sunt excluse) și să preiei detaliile acestora.

Exemplu de răspuns:

{
  "3": {
    "Id": 1,
    "OrderId": 1,
    "Name": "Vânzări",
    "Type": "Generic",
    "SenderName": "Test User",
    "SenderEmail": "test.user@minicrm.local",
    "Phone": 36201234567
  },
  "5": {
    "Id": 2,
    "OrderId": 3,
    "Name": "Helpdesk",
    "Type": "HelpDesk",
    "SenderName": "Test User",
    "SenderEmail": "test.user@minicrm.local",
    "Phone": ""
  },
  "6": {
    "Id": 3,
    "OrderId": 5,
    "Name": "Proiecte",
    "Type": "Generic",
    "SenderName": "Test User",
    "SenderEmail": "test.user@minicrm.local",
    "Phone": ""
  },
  "8": {
    "Id": 8,
    "OrderId": 4,
    "Name": "Facturare",
    "Type": "Invoice",
    "SenderName": "Test User",
    "SenderEmail": "test.user@minicrm.local",
    "Phone": 36301234567
  }
}

Preluarea structurii unui produs

Este necesară autentificarea:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/Schema/Business

Această funcționalitate îți permite să preiei structura de câmpuri, valorile și tipul de date ale acestora pentru un anumit produs.

În sistem există trei scheme predefinite și pentru a le accesa este nevoie de modificarea adresei URL, iar acestea sunt Project, Business și Person.

Exemplu:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/Schema/Project/3

Tipuri de câmpuri:

 • CategoryId: Id-ul produsului (de exemplu, 3)
 • ContactId:  Id-ul unui contact (de exemplu, 12345)
 • StatusId:  Id-ul statusului sau denumirea acestuia (de exemplu, 2500 sau ‘Definire nevoi’)
 • UserId:  Id-ul utilizatorului sau numele lui (de exemplu, 3200 sau ‘Bogdan Burciu’)
 • BusinessId:  Id-ul companiei (de exemplu, 12345)
 • Deleted:  0 sau 1 (șters sau nu)
 • Int:  Număr întreg (de exemplu, 125)
 • Text:  Șir de caractere (de exemplu, ‘Acesta este un exemplu de text’)
 • DateTime:  Data și timpul sau doar data – format AAAA-LL-ZZ OO:MM:SS (A=an; L=luna; Z=ziua; O=ora; M=minut; S=secundă –  (de exemplu, ‘2013-05-25 13:12:00’ sau ‘2013-05-25’)
 • File:  URL-ul unui fișier (de exemplu, ‘http://www.minicrm.hu/testfile.xls’)
 • Enum:  Id-ul valorii sau denumirea (de exemplu, 1740 sau ‘Expoziție’)
 • Set:  Suma valorilor sau valorile separate prin virgulă (de exemplu, 6 sau ‘articol 1, articol 2’)

Exemplu de răspuns:

{
 "Id": "Int",
 "CategoryId": {
  "3": "Vânzări",
  "5": "Helpdesk",
  "6": "Proiecte",
  "8": "Facturare"
 },
 "ContactId": "Int",
 "StatusId": {
  "2509": "Comandă înregistrată",
  "2500": "Definire nevoie",
  "2512": "Client pierdut",
  "2540": "Ofertare",
  "2541": "Follow-up ofertă",
  "2543": "Solicitare feedback",
  "2544": "Ofertă pierdută",
  "2545": "Nerealizabil",
  "2546": "Colectare feedback",
  "2547": "Întâlnire",
  "2548": "Contractare",
  "2549": "Neinteresat",
  "2552": "Închidere comandă",
  "2575": "Vânzare nouă",
  "2577": "Întâlnire personală"
 },
 "UserId": {
  "3200": "Bogdan Burciu",
 },
 "Name": "Text(128)",
 "Deleted": "Boolean",
 "Int1107": "Int",
 "DateTime1106": "DateTime",
 "File1113": "File(10MB)",
 "Text1105": "Text(1024)",
 "Enum1016": {
  "1253": "Cold call",
  "1254": "Recomandare",
  "1255": "Google",
  "1256": "Website",
  "1257": "Client existent",
  "1335": "Altele",
  "1340": "Expoziție"
 },
 "Enum1033": {
  "1328": "Client ideal",
  "1329": "Potențial client",
  "1330": "Nu face parte din grupul targetat"
 },
 "Set1035": {
  "1": "articol de bază",
  "2": "articol complementar",
  "4": "articol premium"
 }
}