Șabloane programabile (Email, Sarcină, SMS)

Folosind șablaone programabile, poți trimite mesaje personalizate clienților sau colegilor tăi.

Variabile

Variablele sunt afișate între următoarele semne: {%…%} Rezultatul este valoarea variabilei.

Șablon:
{%Person.FirstName}
Variabile:
Person.FirstName = 'John'
Rezultat:
John

Structurile de control

Structurile de control sunt afișate între următoarele semne: {* … *} ele nu au un rezultat.

Două structuri de control poti fi folosite în șabloane:
if
for

if

Următorii operatori sunt acceptați: ==, !=, <, >, >=, and <=.

Șablon:
Dear
{* if Person.FirstName != "" *}
    {%Person.FirstName%}
{* else *}
    Reader
{* endif *}
Variabile:
Person.FirstName = "John"
Rezultat:
Dear John

Poți de asemeni verifica dacă un șir începe sau se termină cu un alt șir.

{* if 'John' starts with 'J' *}
{* endif *}

{* if 'John' ends with 'n' *} {* endif *}

for

Folosind această valoare, poți insera sau personaliza o listă de produse.

Șablon:
<ul>
{* for Item in Product.Recommendations *}
  <li><a href="{%Item.Url%}">{%Item.Name%}</a></li>
{* endfor *}
</ul>
Variabile:
Product.Recommendations = [
  ['Url' => 'http://example.com/product1.html', 'Name' => '1. Product'],
  ['Url' => 'http://example.com/product2.html', 'Name' => '2. Product']
]
Rezultat:
<ul>
  <li><a href="http://example.com/product1.html">1. Product</a></li>
  <li><a href="http://example.com/product2.html">2. Product</a></li>
</ul>